Verzenden & retourneren

 

Levertermijn

De legexpress hanteert een leveringstermijn, indien voorradig, van 5 werkdagen, tenzij expliciet anders vermeld. Indien de levertermijn overschreden zal worden, om welke reden dan ook, stelt De legexpress u hiervan op de hoogte. Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van 30 dagen biedt De legexpress u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald.De legexpress kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

 

Retourzendingen

Klanten hebben wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de klant NOGMAALS 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt een klant gebruik van zijn retourrecht dan dient u het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding terug te storten. 

 

Retourenringen dienen van te voren per email te worden aangemeld ([email protected]). In deze aanvraag dient u het volgende duidelijk te vermelden: Factuurnummer & factuurdatum, naam, adresgegevens, (post)bank rekening- en telefoonnummer.

 

Retour zendingen dienen onbeschadigd en in oorspronkelijke verpakking te worden aangeleverd en duidelijk voorzien te zijn van de naam van de afzender en het verkregen Retour Order Nummer (RON). 

 

Niet aangemelde retourenringen worden door ons niet in ontvangst genomen en vergoed.

 

Uitgesloten zijn producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of specifiek zijn ingekocht, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen